سلامت در بلایا

Disaster Medicine

 

 

چهارمین دوره HELP

 

چهارمین دوره بهداشت اضطراری در جوامع بزرگ با مشارکت کمیته صلیب سرخ بین الملل، جمعیت هلال احمر ایران و دانشکده بهداشت دانشگاه علوم پزشکی تهران برگزار گردید. عناوین مطرح شده در این دوره شامل اپیدمیولوژي، بهداشت آب و فاضلاب، تغذیه و بهداشت روان در بلایا می باشد. مباحث به شکل سخنرانی، بررسی فیلم و بحث گروهی ارائه گردید. امسال هم در انتهای دوره مانور کارکردی Functional با رقابت بین دو گروه برگزار گردید. در این تمرین با برگزاری جلسه شبیه سازی شده کنفرانس خبری بحث اطلاع رسانی خطر Risk Communication به شکل عملی به فراگیران آموزش داده شد.

 

 

Help3 e 

Help3 b

Help3 d

Help3 a

 

Help3 c

HELP book

ارسال نظر