سلامت در بلایا

Disaster Medicine

راهنمای ملی تمرین

Exericse guideline for public health emergencies and disasters is issued. This guideline consists of practical notes for planning and conducting exercies in health system. Three typical model of different types of exercises (Table Top- Functional- Full scale) in the annex makes this guildeline unique in its type.  Moreover, evaluation check lists for each type of exercise based on Iran national EOP are included.

 

Final

 

 

کتاب راهنمای طراحی و اجرای تمرین کارکردهای حوزه بهداشت در حوادث و بلایا بر اساس کتاب ملی برنامه پاسخ در بلایا و فوریتها منتشر گردید. این کتاب شامل راهنمای عملی برای طراحی و اجرای تمرین در حوزه سلامت است. بعلاوه سه نمونه از انواع تمرین های برگزار شده همراه با چک لیست های ارزیابی آنها براساس کارکردهای برنامه ملی پاسخ نظام سلامت در بلایا و فوریتها در پیوست کتاب آمده است. مدیران و کارشناسان حوزه سلامت می توانند از این مدلها بعنوان الگو برای طراحی و اجرای تمرین استفاده نمایند.  این کتاب به سفارش دفتر مدیریت خطر بلایا در معاونت بهداشت وزارت بهداشت و درمان با همکاری دانشگاه علوم پزشکی شیراز تهیه شده است.

برای دانلود کتاب روی شکل جلد کلیک نمایید.

مخاطبین می توانند با ارسال  تجربیات و نظرات خود از طریق این ایمیل آدرس توسط سیستم ضد اسپم محافظت شده است. شما میباید جاوا اسکریپت خود را فعال نمایید تیم مولفین را در ارتقاء کتاب در ویرایش های بعدی، با حفظ حقوق معنوی، یاری نمایند.

 

Citation:

 

  • Ardalan A, Moradian MJ, Rastegar MR, Rastegar B. Exercise Giudline for Public Health Emergencies and Disasters. Shiraz: AvandAndishe; 2017
  • اردلان ع، مرادیان م.ج، رستگار م.ر، رستگارفر ب. راهنمای طراحی و اجرای تمرین کارکردهای حوزه بهداشت در حوادث و بلایا. شیراز: آوند اندیشه، 1396.

 

 

first page

 

ارسال نظر