سلامت در بلایا

Disaster Medicine

JEld

نسخه جدید کتاب ارزیابی ایمنی بیمارستان برای حوادث و بلایا ( زمستان 1395)  منتشر شد.

برای دانلود کتاب روی تصویر کلیک نمایید.

New version of Farsi  Hospital Safety Index (HSI) was issued.

ارسال نظر