سلامت در بلایا

Disaster Medicine

کتاب ملی برنامه پاسخ نظام سلامت به بلایا و فوریتها با حضور معاونین مقام وزارت و مدیران ارشد رو نمایی گردید.

اردلان ع، مراديان م.ج، صابری نیا ا. برنامه ملی پاسخ نظام سلامت در بلایا و فوریت ها. تهران: آذربرزین; 1394

ٍEOP2 cover

 

ارسال نظر