سلامت در بلایا

Disaster Medicine

 این ایمیل آدرس توسط سیستم ضد اسپم محافظت شده است. شما میباید جاوا اسکریپت خود را فعال نمایید

به نام خدا

راهنمای تهیه برنامه اقتضایی (Contingency Planning) برای ورزشگاه

مقدمه

یکی از وظایف مدیران برنامه ریزی است. وقتی در حوزه بلایا (بحران) کار می کنیم برنامه ریزی و آمادگی قبل از رخداد حادثه بسیار مهم تر می شود چراکه در لحظه رخداد زمان و اطلاعات مناسب برای تصمیم گیری بسیار اندک است. انواع برنامه ها برای مقابله با بحران وجود دارد. یکی از مهمترین آنها برنامه پاسخ است که در حقیقت نحوه پاسخ به بلایا در آن ذکر می شود. حدود ۸۰ ٪ چارچوب برنامه مدیریت بلایا در همه انواع مخاطرات مشترک است. بنابراین در ابتدا یک برنامه با رویکرد همه مخاطرات تهیه می شود. لازم است با توجه به تفاوت‏هایی که در مقابله با انواع مخاطرات وجود دارد، پیوست ویژه مخاطرات که حدود ۱۵٪ از حجم برنامه را شامل می شود بعد از برنامه اصلی تهیه شود. برخی از وقایع بسیار ویژه (به لحاظ زمانی و مکانی) هستند که اختصاصاً برای آنها برنامه ای با سناریوهای واقعی و بر اساس ارزیابی خطر تهیه می شود. این دسته از برنامه حدود ۵٪ حجم برنامه کلی را به خود اختصاص می دهند و یک نمونه از آنها برنامه اقتضایی است.

سعی شد نحوه نوشتن برنامه به بیان ساده و خیلی خلاصه نوشته شود. اگر در این زمینه پیشنهاد و یا سوالی وجود دارد لطفا از طرق ایمیل ارسال نمایید. 

 

مراحل نوشتن برنامه

1-   تشکیل تیم برنامه ریزی: افراد موثر در اجرا به همراه متخصصین و با تجربه ها

2-   شناخت وضعیت موجود: شامل استان و شهرستان مورد نظر و همچنین ارزیابی خطر (در حد امکان)

 • مشخصات کلی
 • مخاطرات موجود
 • آسیب پذیری ها و ظرفیت ها در برابر هر مخاطره
 • انواع نقشه از ورزشگاه
 • پیش بینی جمعیت مورد نظر
 • بررسی همه راه های ورود و خروج (از خیابان های اطراف تا درب های ورزشگاه)
 • مرور برنامه پاسخ نظام سلامت به بلایا (EOP) و تعیین شرح وظایف برای همه کارکردهایی که در سناریوها باید ارائه شوند.

3-   تهیه سناریوها

 • محتمل ترین سناریو (مثلا نیاز به خدمات درمانی چند نفر از تماشاگران)
 • بدترین سناریو (مثلا درگیری تماشاگران و یا ریزش ورزشگاه)
 • سناریو خاص (مثلا آسیب دیدگی ورزشکاران و یا افراد خیلی مهم در جایگاه اختصاصی)

4-   تهیه برنامه پاسخ به هر کدام از سناریوها (شکل جدا شامل)

 • هماهنگی های درون و برون سازمانی
 • محل استقرار تیم های امدادی
 • نحوه اطلاع دهی به تیم ها در خصوص حادثه (سامانه هشدار اولیه)
 • نحوه درمان مصدومین در محل
 • نحوه تخلیه مصدومین شامل مسیر تخلیه و محل تجمع مصدومین و تریاژ
 • نحوه انتقال به بیمارستان ها و مشخص کردن بیمارستان مقصد

5-   تمرین برنامه

 • آموزش جزء به جزء برنامه به همه پرسنل
 • تمرین دور میزی سناریو ها به شکل مجزا
 • تمرین محدود هر سناریو

 مثال

نقشه یک ورزشگاه برای یک برنامه تجمع مردم  (زمان تهیه برنامه 1386)

Hafezieh

 

نقشه مبادی ورودی ورزشگاه و محل استقرار پست های امدادی که در سناریو محتمل ارائه خدمت می کردند

 

 Hafezieh

 نقشه بدترین سناریو و راه های تخلیه مصدومین و محل تجمع مصدومین و تریاژ

Hafezieh

درباره سلامت در بلایا و فوریتها

سلامت در بلایا و فوریتها یک رشته بین بخشی است که به مباحث زیر می پردازد:

 • مدیریت
 • مدیریت بحران
 • ارزیابی خطر
 • مدیریت ریسک
 • بهداشت عمومی
 • فوریتهای پزشکی
 • سلامت

آزمون PhD

راه های تماس با من

برای برگزاری کارگاه، سمینار و کلاس و همچنین مشاوره در خصوص مدیریت بحران، سلامت در بلایا و فوریتهای پزشکی رایانامه (ایمیل) بزنید

آدرس ایمیل   : این ایمیل آدرس توسط سیستم ضد اسپم محافظت شده است. شما میباید جاوا اسکریپت خود را فعال نمایید